Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
Міжкафедральна лабораторія функціональних резервів організму людини
кімната 107 в корпусі на Янгеля 16
Призначення лабораторії
Методики в лабораторії функціональних резервів організму людини
Обладнання лабораторії
Завдання для студентів
Посилання на літературу
Пошта
Розробники:
cт.викладач ФБМІ С.М.Бітко
cтудент ФБМІ групи БС-32 Н.Ю.Кратінов
Пошта: mmіf@ntu-kpі.kіev.ua
Додаткова пошта: Sbitko1927@gmail.com© ФБМІ КПІ