Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
Міжкафедральна лабораторія функціональних резервів організму людини
кімната 107 в корпусі на Янгеля 16
Призначення лабораторії
Методики в лабораторії функціональних резервів організму людини
Обладнання лабораторії
Завдання для студентів
Посилання на літературу
Пошта
Розробники:
cт.викладач ФБМІ С.М.Бітко
cтудент ФБМІ групи БС-32 Н.Ю.Кратінов

Методики в лабораторії функціональних резервів організму людини

I. Вивчення нейро-динамічних реакцій людини
1. Визначення часу моторної реакції
 
1.1. Простої зорово - моторної реакції ( ПЗМР )
1.2. Складної зорово - моторної реакції ( СЗМР ) 1.2.1. Вибір одного сигналу із трьох ( РВ1 -3)
1.2.2. Вибір двох сигналів із трьох ( РВ2 -3)

2. Режим оберненого зв’язку
2.1. Визначення рівня функціональної рухливості та динамічності основних нервових процесів ( в режимі зворотній зв'язок)
2.2. Визначення сили нервових процесів людини ( в режимі зворотній зв'язок)
2.3. Тренування нав’язаного ритму
Визначення рівня функціональної рухливості І сили нервових процесів шляхом пред’явлення навантаження зростаючої складності

3. Дослідження реакції на рухомий об’єкт
/ РДО /

4. Теппінг- ТЕСТ


II. Комп’ютерна кардіографія
(програма “Vedun-1”)

Аналіз частотних і фрактальних характеристик серцевого ритму.

III. Холтер моніторування ЕКГ та АТ
(протягом доби).


IV. Комп’ютерна дистанційна реєстрація ЕЕГ (електроенцефалографія)
з частотним аналізом окремих каналів.

V. Комп’ютерні психологічні тести на визначення основних психологічних характеристик людини
(16 тестів).

Методика реєстрація артеріального тиску
1. Ртутним приладом Ріва-Рочі
2. Пружинним манометром
3. Електронним манометром


© ФБМІ КПІ