Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ)
Міжкафедральна лабораторія функціональних резервів організму людини
кімната 107 в корпусі на Янгеля 16
Призначення лабораторії
Методики в лабораторії функціональних резервів організму людини
Обладнання лабораторії
Завдання для студентів
Посилання на літературу
Пошта
Розробники:
cт.викладач ФБМІ С.М.Бітко
cтудент ФБМІ групи БС-32 Н.Ю.Кратінов

Призначення лабораторії

Діяльність лабораторії спрямована на:
1. Практичне засвоєння знань і умінь по визначенню фізіологічних показників людини.
2. Практичне проведення досліджень для написання курсових та дипломних проектів студенів.
3. Перевірка працездатності студентських комп’ютерних програм по визначенню фізіологічних показників людини.
4. Проведенні занять по вивченню фізіотерапевтичних приладів та методик.


© ФБМІ КПІ